wyślij
wyślij
Wiadomość została wysłana - dziękujemy!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Napisz do nas

Akademia Szkoleniowa
One More Time
www.onemoretime.pl
tel. +48 664 012 727
email: info@onemoretime.pl

 OneMoreTime1

 onemoretime1official

Klikając przycisk "wyślij" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych oraz akceptujesz warunki

regulaminu

Trener Personalny + Specjalizacja 

- Specjalista w treningu siłowym

-Specjalista w treningu funkcjonalnym 

 (kurs zawiera część teoretyczną oraz praktyczną) 

 

W odpowiedzi na coraz większe wymagania rynku fitness wprowadzamy akredytowany przez REPs Polska kurs na Trenera Personalnego wraz ze specjalizacją. Obserwujemy, że do tej pory Kursant robiąc uprawnienia nie do końca miał wpływ na co konkretny kurs kładzie szczególny nacisk. Chcemy to zmienić! Dlatego jako pierwsza Szkoła dla trenerów personalnych w Polsce oferujemy kompleksowy kurs, który zawiera 100h części ogólnej oraz do wyboru specjalizację trwającą 20h! Jest to najobszerniejszy tego typu kurs w kraju! Co więcej, nasi Kursanci mogą ukończyć więcej niż jedną specjalizację! Kurs One More Time "Trener Personalny + specjalizacja" to ogrom niezbędnej i co najważniejsze praktycznej wiedzy by skutecznie pracować jako Trener Personalny! Absolwenci kursu otrzymują uprawnienia Gym Instructora oraz Trenera Personalnego. Już pierwszego dnia po zakończeniu kursu będziesz kompetentny/a do prowadzenia treningów personalnych oraz będziesz wiedzieć jak się wybić na rynku! 

 

Pierwszy Zjazd

Dzień pierwszy

 

Charakterystyka zawodu trenera personalnego

- Kim jest trener personalny?

- Akredytacja REPs Polska

- Etyka pracy trenera personalnego

- Trener personalny, a współpraca z dietetykiem i/lub fizjoterapeutą

- Ścieżka rozwoju trenera personalnego

- Opcje zatrudnienia oraz ich wady i zalety

- Opcje sprzedaży treningów oraz ich wady i zalety

 

Wprowadzenie do biznesu trenera personalnego

- Jak pozyskać pierwszego klienta?

- Kto jest Twoim klientem? Cały świat vs specjalizacja.

- Budowanie marki trenera personalnego.

 

Dzień drugi

 

Anatomia funkcjonalna

- Osie i płaszczyzny ludzkiego ciała

- Budowa i zakresy ruchów stawów kończyn dolnych

- Budowa i zakresy ruchów stawów kończyn górnych

- Budowa i zakresy ruchów kręgosłupa

- Mięśnie kończyn dolnych i ich funkcje

- Mięśnie kończyn górnych i ich funkcje

- Mięśnie tułowia i ich funkcje

- Łańcuchy kinematyczne otwarte i zamknięte

 

Fizjologia wysiłku

- Energetyka skurczu mięśniowego

- Budowa jednostki motorycznej

- Rodzaje włókien mięśniowych

- Systemy energetyczne wykorzystywane w produkcji ATP

 

Układ nerwowy

- Budowa i funkcje układu nerwowego

- Podział układu nerwowego

 

Drugi Zjazd 

Dzień trzeci

 

Diagnostyka funkcjonalna

- Ocena postawy statycznej klienta

- Podstawy motoryczności człowieka

- Testy wykorzystywane do oceny podstaw motorycznych klienta

- Funkcjonalna ocena chodu

 

Rozgrzewka w treningu personalnym

- Rola przygotowania ruchowego w treningu

- Metodyka prawidłowej rozgrzewki - uwzględnienie pracy nad słabymi ogniwami

- Metody podniesienia temperatury ciała i tętna spoczynkowego

- Foam rolling - rozluźnianie mięsniowo-powięziowe - technika i metodyka

- Metody aktywacji mięśni

- Metody zwiększania mobilności - elastyczności mięśni i swobody w ruchu

w stawach

- Metody pobudzania układu nerwowego

 

Dzień czwarty

 

Trening siłowy kończyn dolnych

- Klasyfikacja wzorców ruchowych kończyn dolnych: Squat/ Hinge/ Lunge

- Ćwiczenia główne kończyn dolnych: Air Squat/ Prisoner Squat/ KB, DB Goblet Squat/ Reverse KB Goblet Squat/ Barbell Highbar Squat/ Hip Hinge/ Romanian Deadlift/ KB Deadlift/ Barbell Conventional Deadlift/ Barbell Sumo Deadlift/ Split Squat/ Back Lunges/ Front Lunges/ Walking Lunges/ Bulgarian Split Squat

- Ćwiczenia akcesoryjne kończyn dolnych: Box Squat/ Good Morning/ Glute Bridge/ Hip Thrust/ Step Up/ Single Leg Squat

 

Trzeci Zjazd

Dzień piąty

 

Trening siłowy kończyn górnych

- Klasyfikacja wzorców ruchowych kończyn górnych: Push (V/H), Pull (V/H)

- Ćwiczenia główne: Push Up/ DB Bench Press/ DB Floor Press/ Barbell Bench Press/ DB/KB Overhead Press (single arm/both arms)/ Barbell Overhead Press/ Seated Cable Pulldown (single arm/ wide grip/ close grip/ neutral grip), chinup, pullup/ Seated Cable Row (single arm/ neutral grip)/ DB row/ Barbell row

- Ćwiczenia akcesoryjne: Incline Bench press/ Flyers/ Dips/ DB Lateral Raises/  DB Front Raises/ DB Horizontal Abduction/ Facepull/ Cable Pullover/ Shrugs/ Bicep Curls/ Tricep Extensions

 

Trening siłowy tułowia

- Klasyfikacja wzorców ruchowych tułowia: Antiextension/ Antiflexion/ Antirotation/ Extension/ Flexion/ Rotation/ Locomotion

- Ćwiczenia: Dead Bug Variations /Bird Dog Variations/ Plank Variations (front/side/reverse)/ Antirotation Variations/ Back Extensions (floor/ghd), Trunk Flexions (Janda Situps/ Leg Raises variations), Rotations (cable/ powerband/ medball)/ Rollouts/ Fallouts/ Farmer Walk Variations/ TGU/ Bear Crawl

 

Dzień szósty

 

Programowanie treningowe

- Siła, a wytrzymałość

- Objętość, intensywność i częstotliwość treningowa i ich współzależność

- Metody kształtowania wytrzymałości tlenowej i beztlenowej

- Metody kształtowania siły

- Metody rozwoju hipertrofii mięśniowej

- Przeciążenie, przetrenowanie, superkompensacja, zmęczenie ośrodkowe, a obwodowe

- Progressive Overload - kiedy i po co?

- Metody programowania treningowego uwzględniające poziom zaawansowania ćwiczącego: początkujący/ średniozaawansowany/ zaawansowany (FBW, UPPER/LOWER, PUSH/PULL/LEGS, SPLIT)

- Powtórzenia efektywne

- Metody intensyfikacji treningu siłowego

- Periodyzacja w treningu personalnym

- Umiejętne pisanie programów treningowych

 

Wprowadzenie do treningu funkcjonalnego

- Czym jest trening funkcjonalny?

- Cele treningu funkcjonalnego

- Metody treningu funkcjonalnego

- Skurcz i Stretch

- Stabilizacja mięśni i oddychanie

- Kompensacje, a transfer mocy

- Podejście Staw-Po-Stawie

- Spektrum ruchu - Funkcjonalne Zakresy Ruchu, Timming, Siła i Równowaga

 

Czwarty Zjazd

Dzień siódmy

 

Trening funkcjonalny - Indywidualizacja

- Najczęstsze problemy w wykonaniu wzorców: squats, hinges, lunges, push (V/H), pull (V/H)

- Indywidualizacja pracy we wzorcach ruchowych uwzględniająca ograniczenia fizyczne

- Ćwiczenia siłowe wykorzystujące pracę na taśmach anatomicznych

- Ćwiczenia hybrydowe i ich zastosowanie

- Ćwiczenia core, a transfer mocy

 

Dzień ósmy

 

Podstawy kształtowania zdolności motorycznych

- Ocena funkcjonalna sportowca

- Zdolności motoryczne i ich charakterystyka

- Rodzaje systemów energetycznych

- Podstawy kształtowania siły

- Podstawy kształtowania mocy i szybkości

- Podstawy kształtowania wytrzymałości

- Modele periodyzacji treningu sportowca

 

Piąty Zjazd

Dzień dziewiąty

 

- Metody poprawy mobilności układu ruchu (staw skokowy, staw biodrowy, kręgosłup, barki, nadgarstki)

- Kompleksy ruchowe

- Flossing - Metodyka i praktyczne wykorzystanie taśm do poprawy mobilności przed treningiem

 

Dzień dziesiąty

 

Trening z użyciem alternatywnych narzędzi treningowych

- Metodyka ćwiczeń z użyciem Swissball

- Metodyka ćwiczeń z użyciem TRX

- Metodyka ćwiczeń z użyciem Kettlebells

- Metodyka ćwiczeń z użyciem gum oporowych

 

Szósty Zjazd

Dzień jedenasty

 

Podstawy dietetyki

- Indywidualne wyliczanie zapotrzebowania na makroskładniki i energię - od czego zacząć i czy dla wszystkich istnieje jeden wzór?

- Jak dobrać kaloryczność pod kątem celu i aktywności?

- Jak modyfikować swoje założenia w zależności od celu i uzyskanych efektów?

- Dobór odpowiednich produktów w celu pokrycia zapotrzebowania - czy istnieje dieta idealna?

- Kontrola postępów - jak kontrolować i jak na tej podstawie motywować? Analiza składu ciała ze szczególnym uwzględnieniem analizatora składu ciała oraz wybranych pomiarów antropometrycznych.

- Nawyki żywieniowe - jak edukować, żeby uzyskać i utrzymać zamierzony cel?

- Przegląd popularnych aktualnie diet - hit czy mit?

 

Analiza wyników badań krwi

- Jakie badania laboratoryjne są najważniejsze z punktu widzenia dietetyka i ustalenia odpowiedniej diety?

- Odpowiednie interwencje żywieniowe w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych.

- Analiza wybranych przypadków wraz z zaproponowaniem odpowiedniego postępowania.

 

Układ hormonalny

- Wprowadzenie do układu hormonalnego - najważniejsze aspekty

- Z jakimi najczęstszymi problemami hormonalnymi musi zmierzyć się dietetyk?

- Interwencje żywieniowe, a zaburzenia hormonalne - na czym się skupić i co jesteśmy w stanie zrobić?

 

Dzień dwunasty

 

Biznes trenera personalnego

- Tworzenie oferty i ustalanie cen

- Opcje zatrudnienia oraz ich plusy i minusy

- Które social media wybrać?

- Jak poprawnie ustawiać reklamę w social media?

- Jakie posty pisać?

- Jakich narzędzi używać?

- Darmowe źródła reklamy

- Płatne źródła reklamy

- Jak sprawić, żeby klient był z nami przez lata?

- Potęga rekomendacji

- Jak prosić o rekomendację, żeby ludzie nam je dawali?

- Strona internetowa - na co zwrócić uwagę przy jej tworzeniu i co ma nam ona dać?

 

Siódmy Zjazd

Dzień trzynasty

 

Metody regeneracji

- Ćwiczenia oddechowe

- Sauna

- Zimne kąpiele

 

Kwestie okołotreningowe

- Tętno spoczynkowe

- Odżywianie okołotreningowe

- Podstawy suplementacji

 

Dzień czternasty

EGZAMIN

 

Ósmy Zjazd

Dzień piętnasty i szesnasty

 

Specjalizacja (Trening Siłowy LUB Trening Funkcjonalny)

- Zaawansowane metody i techniki pracy dotyczące treningu wybranego przez Kursanta na części specjalistycznej

- Egzamin z części specjalistycznej

 

Każdy kursant otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu wraz z legitymacją Trenera (po zdanym egzaminie).

 

 

Kurs prowadzą: Krystian Kaczmarek, Anna Rychter, Adrian Sierżant, Błażej Wesołowski

Czas trwania kursu: 100h + 20h. 8 weekendów

Cena kursu do 15.04.2021:

1) Płatność jednorazowa: Zaliczka 200zł + 2790zł 

2) DWIE RATY: Zaliczka 200zł + 1300zł + 2 x 795zł

3) CZTERY RATY: Zaliczka 200zł + 1000zł + 4 x 499zł

 

Cena kursu do 25.04.2021:

1) Płatność jednorazowa: Zaliczka 200zł + 3390zł

2) DWIE RATY: Zaliczka 200zł + 1500zł + 2 x 995zł

3) CZTERY RATY: Zaliczka 200zł + 1300zł + 4 x 575zł

 

Cena kursu do 05.05.2021:

1) Płatność jednorazowa: Zaliczka 200zł + 3790zł

2) DWIE RATY: Zaliczka 200zł + 1500zł + 2 x 1195zł

3) CZTERY RATY: Zaliczka 200zł + 1300zł + 4 x 675zł

Dodatkowa specjalizacja: 800zł

Harmonogram rat i płatności TUTAJ

 

Najbliższy kurs: Poznań 08.05.2021

Zapisz się już teraz!!!
Data kursu
Imię i nazwisko
Numer telefonu
E-mail
Płatność
Specjalizacja
Trening Siłowy
Trening Funkcjonalny
Obie (dopłata 800zł)
Czy masz pytania?
Zamawiam i płacę zaliczkę
Zamawiam i płacę zaliczkę
Formularz został wysłany — dziękujemy. Skontaktujemy się w ciągu 24H
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Krystian Kaczmarek - Absolwent AWF w Poznaniu o kierunku Fizjoterapia ze specjalizacją Fizjoterapia w sporcie. Trener personalny w branży działający od 8 lat, współpracujący z osobami w zakresie poprawy sylwetki, zmniejszenia dolegliwości bólowych, poprawy zdrowia mentalnego oraz motywacji. Od dwóch lat prowadzi szkolenia z zakresu treningu siłowego, treningu funkcjonalnego oraz przygotowania motorycznego w sporcie. Autor własnego systemu treningowego "Akktive Training System". Autor poradnika "Trenuj bez tajemnic" liczącego 407 stron. Współzałożyciel projektu Trenerzy BARDZO Personalni, nastawionego na promowanie i podwyższanie jakości usług trenerów personalnych.

Błażej Wesołowski - Absolwent AWF w Poznaniu. Specjalizuje się w treningu medycznym oraz treningu posturalnym. Pomaga również w osiąganiu celów sylwetkowych jednak traktuje je jako efekt uboczny ruchu oraz odpowiedniego odżywania. Trener personalny z ponad czteroletnim doświadczeniem. W swojej karierze przeprowadził blisko 5000 treningów personalnych. W tym czasie nieustannie się rozwijał, aby stworzyć prestiżową markę i skutecznie pomagać swoim podopiecznym. Zaufały mu setki osób zarówno personalne jak i w sieci. Współzałożyciel projektu Trenerzy BARDZO Personalni. W pracy stosuje sprawdzone i skuteczne metody, a jego trening charakteryzuje się wysoką jakością i prostotą. Jest zwolennikiem ruchu, który daje sprawność. W przeszłości był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski we wioślarstwie. oraz dwukrotnie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy. Dziś jako już były zawodnik przygotowuje motorycznie Reprezentantów Polski U23 w tym sporcie.

Anna Rychter - Jest absolwentką dietetyki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi Poradnię Dietetyczną Plan Your Health. Organizowała i występowała podczas szeregu ogólnopolskich konferencji naukowych w tym m.in. IV ogólnopolska konferencja narodowa: Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych oraz Studenci Studentom III Konferencja Gastroenterologiczna. Wielokrotnie konsultowały się z Nią poznańskie szpitale i poradnie dietetyczne. Wiedzę, którą dzieli się podczas organizowanych szkoleń opiera na aktualnych badaniach medycznych. Dietetyk, dla którego żywienie jest pasją ale także misją. W swojej pracy zajmuje się głównie osobami otyłymi z powikłaniami metabolicznymi oraz chorobami tarczycy. Wierzy, że za pomocą dietoterapii może pomóc swoim pacjentom w odzyskaniu zdrowia. 

Klikając przycisk "wyślij" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych, akceptujesz warunki regulaminu oraz harmonogramu płatności